El que importa realment a les empreses, al marge de la seva mida, sector o volum d’activitat, és la seva productivitat i sabem que un dels factors més determinants en l’augment o descens de la productivitat és la qualificació del seu personal.

Les empreses i organitzacions actuals focalitzen la selecció dels seus futurs col·laboradors basant-se en les competències professionals que propiciaran el seu desenvolupament laboral.

Aquesta exigència per part de corporacions i institucions, no conformistes que busquen alts rendiments en la seva plantilla, ha propiciat el naixement de la tècnica de selecció de candidats per competències professionals, que dóna resposta real i concreta a les necessitats actuals de flexibilitat i polivalència.

D’altra banda, per a triomfar professionalment a l’empresa ja no és suficient tenir un alt coeficient d’intel·ligència general, ara s’exigeix el mateix nivell d’intel·ligència emocional, perquè sabem fefaentment que mentre el coeficient d’intel·ligència general contribueix en un 25% a l’èxit professional d’una persona i la competència tècnica aporta un 20%, el coeficient d’intel·ligència emocional representa el 55% restant. Argument suficient per a conèixer i avaluar totes las dimensions de la intel·ligència emocional dels nostres futurs col·laboradors.

Per aquest motiu, el Gremi de Fabricants de Sabadell va organitzar una càpsula reflexiva sota el títol L’EMPRESARI COM A SELECTOR dirigit a l’empresari o el comandament de la línia productiva, per tal d’ajudar-lo a adquirir les habilitats que es necessiten per donar resposta real i concreta a la necessitat d’incorporar un nou col·laborador, des de les competències professionals.

Lluis Morales. Advocat i professor UPC.