Fundació per la Indústria Sabadell – 1559

PRESENTACIÓ

La Fundació per la Indústria té el seu origen en l’anomenada Fundació Privada Gremi de Fabricants de Sabadell que fou constituïda l’any 2000 per iniciativa del Gremi de Fabricants de Sabadell.

Fundació per la Indústria té com a missió la potenciació de la indústria en general i del sector tèxtil en particular, i a la vegada col·laborar i incentivar el desenvolupament del món econòmic, social, cultural, científic i formatiu. D’acord amb aquests objectius la Fundació programa, potencia i participa en activitats adreçades a millorar la competitivitat, potenciar la reindustrialització del país i fomentar la generació d’ocupació.

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ

President

Miquel Ribé i Muntañola

Vicepresidents

Esteve Gené i Guerrero

Gil Armengol i Gasull

Secretari

Joan Carles Grau i Bedós

Patrons

Xavier Bombardó i Buxó
Joan Casanovas i Vila
Santi Codina i Mir
Blai Costa i Creus
Joan Garcia-Planas i Marcet
Antoni Garrell i Guiu
Francesc Llonch i Soler
Rosvi Moix i Queraltó
Antoni Monés i Farré
Josep Roca i Vallribera
Guillem Soler i Duffour

Accediu al web de Fundació per la Indústria