Fundació per la Indústria Sabadell – 1559

PRESENTACIÓ

La Fundació per la Indústria té el seu origen en l’anomenada Fundació Privada Gremi de Fabricants de Sabadell que fou constituïda l’any 2000 per iniciativa del Gremi de Fabricants de Sabadell.

Fundació per la Indústria té com a missió la potenciació de la indústria en general i del sector tèxtil en particular, i a la vegada col·laborar i incentivar el desenvolupament del món econòmic, social, cultural, científic i formatiu. D’acord amb aquests objectius la Fundació programa, potencia i participa en activitats adreçades a millorar la competitivitat, potenciar la reindustrialització del país i fomentar la generació d’ocupació.

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ

President
Josep Roca i Vallribera (Josep Roca)

Vicepresidents
Rosvi Moix i Queraltó
Guillem Soler i Duffour

Patrons

Gil Armengol i Gasull
Josep Bombardó i Navinés
Miquel Ribé
Joan Casanovas i Vila
Blai Costa i Creus

Accediu al web de Fundació per la Indústria