Avís Legal, Política de privacitat i Condicions Generals d’Ús

Avís Legal i Condicions Generals d’Ús

Dades Identificatives

En compliment amb el deure d’informació a continuació es faciliten les següents dades de l’administrador d’aquest portal:

Nom: Gremi de Fabricants de Sabadell (grup Fundació per la Indústria. Sabadell 1559)
Domini: gremifab.org  (fundacioperlaindustria.es)
Domicili: carrer Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell (Barcelona)
CIF: G08160749
Correu electrònic de contactegremifab@gremifab.org.

Usuaris

L’accés i / o ús d’aquest portal Gremi de Fabricants de Sabadell atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.
Per tant, li preguem que llegeixi atentament aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús quan pretengui utilitzar aquest portal. Si no accepta aquestes condicions, preguem s’abstingui d’utilitzar aquest portal.

Ús del Portal

Gremi de Fabricants de Sabadell proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a Gremi de Fabricants de Sabadell als que l’USUARI pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal i exonera expressament al Gremi de Fabricants de Sabadell de qualsevol responsabilitat derivada de l’accés al mateix. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.
Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Gremi de Fabricants de Sabadell ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar-los per

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Gremi de Fabricants de Sabadell dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
(iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Gremi de Fabricants de Sabadell es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Gremi de Fabricants de Sabadell no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Protecció de dades i Política de Privacitat

S’informa a l’usuari que les seves dades personals s’incorporaran a fitxers propietat de Fundació per la Indústria. Sabadell 1559 (Gremi de Fabricants de Sabadell).

 • La finalitat del tractament de les dades radica en la prestació de serveis sol.licitats per l’usuari (Informació i contacte, com asociar-se, servei de Borsa de Treball, Servei de Formació, Registre a activitats, Comentaris, Subscripció a la newsletter).
 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació entre l’usuari i Gremi de Fabricants, mentre l’interessant no en sol·liciti la seva supressió i si és el cas, durant els terminis legals d’aplicació.
 • La legitimació en el tractament de les dades és el consentiment de l’usuari per tal que el Gremi de Fabricants de Sabadell pugui oferir-li el servei o serveis sol·licitats pel propi usuari.
 • Els drets que assisteixen a l’USUARI o INTERESSAT són: L’usuari té dret a obtener información si Gremi de Fabricants de Sabadell estem tractant dades persoanles que el concerneixen o no.
  L’Interessat té dret a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de dades inexactes, sol·licitar la seva supressió.
  També es pot sol·Licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas es podrien conservar durant els terminis legals d’aplicació.
  Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades.
  En virtut del dreta a la portabilitat, els interessants tenen dreta a obtenir les seves dades personals en un format estructurat.
 • L’Interessat pot exercir els seus drets:
  Mitjançant un escrit adreçat a Fundació per la Indústria.Sabadell 1559, C/ Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell (Barcelona):
  Mijançant un correu electrònic a gremifab@gremfiab.org
 • Reclamacions
  Si considereu que els vostres drets no s’han atès de forma adeqüada, teniu dreta a presentar una reclamació davant de l’Agència Española de Protección de datos: agpd.es

Us ampliem la informació relacionada amb el tractament de dades personals relacionades amb els serveis de Borsa de Treball i de Formació, que complementa la informació general sobre el tractament de dades personals:

Protecció de dades del Servei de Borsa de Treball

El  Gremi de Fabricants de Sabadell informa que les dades de registre que proporcionin els candidats al Servei de Borsa de Treball formaran part d’un Fitxer del qual són responsables la Fundació per la Indústria. Sabadell 1559.

La única finalitat del Fitxer és mantenir les dades sobre el currículum vitae del candidat per les activitats pròpies de la borsa de treball i poder contactar amb el candidat en cas de necessitat de cobrir una vacant que s’ajustés al seu perfil. Les dades es mantindran al fitxer durant cinc anys i posteriorment es destruirán, o bé mentre l’interessant no en sol·liciti la seva supressió i si és el cas, durant els terminis legals d’aplicació.

El candidat autoritzarà mitjançant formulari (que trobarà al site web de Gremi de Fabricants de Sabadell) a la Fundació per la Indústria. Sabadell 1559 per a la cessió de les dades proporcionades a la Confederació de la Indústria Tèxtil –TEXFOR- i a SPE Serveis de Psicologia Empresarial– per formar part del seu arxiu del servei de borsa de treball, i a les empreses o entitats que estiguin cercant, a través del servei de borsa de treball de la Fundació per la Indústria. Sabadell 1559 i de Texfor, un treballador que es pugui adequar al perfil requerit, per tal de poder contactar per cobrir una vacant.

Cessió de dades

Es mencionen les societats relacionades amb la Fundació per la Indústria. Sabadell 1559 amb les que es realitzen cessions de dades de caràcter personal del Servei de Borsa de Treball per a complir diligentment amb la prestació de serveis oferta, en l’avinentesa que en cap cas seran cedides per a finalitat diferent a aquella per la que han estat recopilats i, els cessionaris seran els encarregats del corresponent tractament:

 • Gremi de Fabricants de Sabadell
 • Confederación de la Industria Textil – TEXFOR
 • SPE Serveis de Psicologia Empresarial
 • Empreses sol·licitants de candidats a través del servei de Borsa de Treball

Així mateix, es comunica que en el moment que els usuaris entreguin les seves dades a la Fundació per la Indústria. Sabadell 1559, podran autoritzar de manera explícita a les altres entitats del Grup per tal que les utilitzin, únicament, per a la finalitat per la qual s’han entregat, és a dir, per a la cerca d’un lloc de treball que s’adeqüi  al perfil del candidat.

Protecció de dades activitats de Formació

Us informem que les dades que ens proporcioneu formaran part d’un Fitxer automatitzat amb dades dels participants en els cursos impartits, del qual és responsable FUNDACIÓ PER LA INDÚSTRIA-SABADELL 1559.

La única finalitat del Fitxer és la de tractar i processar les dades relatives a la seva persona que siguin necessàries per a la gestió acadèmica i administrativa dels diferents cursos impartits per l’Entitat i/o organtizats amb altres, així com, si és el cas, la realització dels tràmits oportuns davant les ADMINISTRACIONS per l’obtenció de subvencions per aquests cursos.

Gremi de Fabricants de Sabadell pot realitzar cessions de dades de caràcter personal del Servei de Formació per a complir diligentment amb la prestació de serveis oferta, en l’avinentesa que en cap cas seran cedides per a finalitat diferent a aquella per la que han estat recopilats i, els cessionaris seran els encarregats del corresponent tractament a:

 • Administracions publiques
 • A altres socis o entitats amb les que organitzin conjuntament activitats formatives

 

El Gremi de Fabricants de Sabadell informa que té implantades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot de conformitat al previst a la normativa vigent.

Així mateix, Gremi de Fabricants de Sabadell informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

En qualsevol moment es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a gremifab@gremifab.org.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Gremi de Fabricants de Sabadell per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc .), titularitat de Gremi de Fabricants de Sabadell.


Tots els drets reservats. En virtut del que disposa l’article 17 de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Gremi de Fabricants de Sabadell.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Gremi de Fabricants de Sabadell.

L’USUARI haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de Gremi de Fabricants de Sabadell.

 

Exclusió de garanties i responsabilitat

Gremi de Fabricants de Sabadell no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

Modificacions

Gremi de Fabricants de Sabadell es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

 

Enllaços

En el cas que en el portal administrat per Gremi de Fabricants de Sabadell es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Gremi de Fabricants de Sabadell no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Gremi de Fabricants de Sabadell assumirà responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

Dret d’exclusió

Gremi de Fabricants de Sabadell es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’ un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 

Generalitats

Gremi de Fabricants de Sabadell perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

Modificació de les presents condicions i durada

Gremi de Fabricants de Sabadell podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Gremi de Fabricants de Sabadell i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

Utilitzem cookies pròpies no intrusives i de tercers per donar-vos accés a totes les funcionalitats. Feu clic aquí per saber quines galetes utilitzem.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close