El Gremi de Fabricants de Sabadell

PRESENTACIÓ

El Gremi de Fabricants de Sabadell és una associació empresarial l’objectiu de la qual és la defensa dels interessos de la indústria de la zona i en particular de la indústria tèxtil, i el desenvolupament econòmic i social de la seva àrea d’actuació. Al mateix temps, el Gremi de Fabricants desenvolupa una important labor de promoció i ajuda a les empreses mitjançant serveis d’alt valor.

 

Amb aquesta finalitat el Gremi de Fabricants de Sabadell agrupa empreses tèxtils i altres sectors complementaris.

 

El Gremi de Fabricants de Sabadell col·labora amb altres institucions i agents socials per al creixement, la creació de riquesa i la millora de la qualitat de vida econòmica, cultural i social. A través de la Federación de la Industria Textil Lanera (Fitexlan) lidera les tasques corporatives d’àmbit estatal del sector llaner i participa directament en les activitats de l’organització patronal Consejo Intertextil Español.

 

A través de Texfor – Confederación de la Industria Textil, els socis del Gremi de Fabricants de Sabadell gaudeixen dels acords preferents i avantatges que ofereix la confederació: assessorament a empreses del sector tèxtil en temes com sostenibilitat, innovació en producte, actualitzacions en la legislació vigent, i la internacionalització de les empreses, entre d’altres. Texfor exerceix la representativitat del sector tèxtil en àmbits públics, imparteix formació específica i posa a l’abast dels socis serveis especialitzats perquè les empreses estiguin actualitzades i siguin competitives.

ELS NOSTRES VALORS

Compromís amb les empreses, amb el territori i la societat

Respecte

Proximitat a les empreses i la societat

Professionalitat

JUNTA DIRECTIVA

President

Esteve Gené i Guerrero (Textil Gene, SA)

Vicepresident

Ricard Artigas i Soler (FYTISA / Textil Olius)

Secretari

Joan Carles Grau i Bedós (Grau S.A.)

Vocals

Georgina Bombardó i Codinach (ESDI)

Silvia Llonch i Casas

Rosvi Moix i Queraltó (TIMSA, S.A.)

Pilar Rubio i Frutos (Jesús Rubio S.A.)

Carles Ricart i Arnau (Utexta, SL)

 

Secretaria General
Núria Aymerich i Rocavert

ORGANIGRAMA

HISTÒRIA

El Gremi de Fabricants de Sabadell té el seu origen en l’antic Gremi de Paraires de Sabadell, constituït l’any 1559. El suport que el Gremi de Fabricants de Sabadell dóna a les empreses agremiades és principalment de representació i portaveu dels interessos dels associats davant els organismes locals, nacionals i internacionals i s’ha fet palès en moltíssimes ocasions, essent-ne un exponent clar la gestió portada a terme l’any 1962 en ocasió de les riuades. Al llarg de la història, el Gremi de Fabricants de Sabadell ha desenvolupat un paper rellevant en la configuració d’iniciatives locals, tant de caire econòmic i social, com cultural.

L’any 1881, en la fundació del BancSabadell participen un nombre important d’associats del Gremi, ubicant-se la instal·lació bancària en el locals gremials. L’any 1886 el Gremi de Fabricants crea la Cambra Oficial de comerç i Indústria de Sabadell. També sota el seu patrocini, es crea el 1902 l’Escola Industrial d’Arts i Oficis per a la formació especialitzada d’operaris de la indústria local, posteriorment absorbida per l’Administració d’Ensenyament Professional.

L’any 1908 crea el Condicionament Públic Municipal i el Laboratori Químic i el 1918 els Docks o grans magatzems per al dipòsit de les partides de llana i primeres matèries tèxtils, fusionant-se ambdós i adquirint caràcter oficial, el 1919. El 1917, va fundar la Mútua Sabadellenca d’Accidents del Treball (SAT) i també pren part el 1949 en la constitució de la Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA).

L’any 1947 funda l’Institut Sallarès i Pla d’estudis tècnics, econòmics i socials, agrupació de joves empresaris que desenvolupa una important funció de formació de les noves generacions, en l’actualitat sota el nom ISP, Joves Empresaris i Directius Empresarials.

Ja més recentment s’ha de destacar la creació el 1985 de l’Escola Tèxtil d’Arts i Oficis i la promoció el 1989 de l’Escola Superior de Disseny (ESDI), adscrita a la Universitat Ramon Llull.

L’any 1990 recolza i acull en el seu sí, a un grup d’empreses del sector llaner que, sota la denominació Prolino, integrà empreses de filatura, teixit i acabat de lli. Organització ara ja extinta.

Actualment, el Gremi de Fabricants de Sabadell és una associació empresarial, l’objectiu de la qual és la defensa dels interessos de la indústria de la zona i en particular de la indústria tèxtil, i el desenvolupament econòmic i social de la seva àrea d’actuació.

Al mateix temps, el Gremi de Fabricants de Sabadell desenvolupa una important labor de promoció i d’ajut a les empreses per mitjà de serveis d’alt valor.

Amb aquesta finalitat el Gremi de Fabricants de Sabadell agrupa empreses tèxtils i altres sectors complementaris, i a través de la Federación de la Industria Textil Lanera (Fitexlan) lidera les tasques corporatives d’àmbit estatal del sector llaner i participa directament en les activitats de l’organització patronal Consejo Intertextil Espanyol.

L’any 2010 el Gremi de Fabricants de Sabadell (a través de la Federació Nacional) va fundar Texfor – Confederación de la Industria Textil, conjuntament amb la Asociación Industrial del Textil del Proceso Algodonero –AITPA-, La Federación Textil Sedera -FTS- i la Federación Nacional de Acabadores, Estampadores y Tintoreros Textiles –FNAETT-, per donar una resposta moderna i innovadora a l’evolució del sector tèxtil en l’escenari actual amb la prestació de serveis, acords preferents i avantatges.

Texfor ofereix assessorament a empreses del sector tèxtil en temes com: sostenibilitat, innovació en producte, últimes actualitzacions en la legislació vigent, i la internacionalització de les empreses, entre d’altres. Texfor exerceix la representativitat del sector tèxtil en àmbits públics, imparteix formació específica i posa a l’abast dels socis serveis especialitzats perquè les empreses estiguin actualitzades i siguin competitives.

Conegueu els serveis que ofereix el Gremi