Un conflicte és una situació de tensió o hostilitat produïda per un desacord entre dues o més persones. Quan esdevé enfrontament, pot provocar des d’una discussió verbal fins a la manifestació de violència, mentre que si no aflora provoca inestabilitat psíquica en el subjecte, que necessita recobrar l’ordre o la pau. En una situació conflictiva les emocions són altes, el nivell d’estrès és elevat i es poden arribar a produir una sèrie de conseqüències negatives, si no es gestiona bé i no s’utilitza com a font d’aprenentatge.

En un entorn empresarial, tant podem trobar conflictes externs (amb altres empreses o altres agents de fora l’empresa) com conflictes interns (entre diferents departaments, en el si de la família empresària, etc.)

La mediació com a eina per a gestionar conflictes. Es tracta d’una eina flexible, menys costosa i voluntària , però sobretot busca que siguin les pròpies parts les que agafin les regnes i decideixin per elles mateixes, sense haver de pretendre que sigui un tercer qui aporti una “solució” des de fora. Aquesta eina facilita la negociació entre les parts en conflicte mitjançant la participació d’una tercera persona experta, imparcial i neutre, que ajudarà les parts a trobar la millor solució o a, com a mínim, a millorar els canals de comunicació entre elles.

La mediació és una eina molt més estesa en els països anglosaxons, possiblement per aquesta característica inherent en la seva cultura de resoldre els conflictes per un mateix. En el nostre país, en canvi, està començant a tenir molta importància en àmbits de gestió de conflictes de tipus familiars, comunitaris, hipotecaris, de consum o de convivència, restant en l’àmbit de l’economia i l’empresa encara poc utilitzat.

A mesura que s’incentivi més per part dels professionals que participen en la gestió de conflictes en àmbits empresarials (jutges, advocats, assessors, responsables de RRHH, administradors concursals, etc.) la mediació (i/o la conciliació) es convertirà possiblement amb l’eina per excel·lència on es podran arribar a resoldre més del 50% dels conflictes que actualment omplen els jutjats.

Georgina Grau. Advocada i professora UAB.