Com repercuteix la qualitat del son en l’activitat econòmica?

A l’article, Qualitat del son i activitat econòmica, el professor desgrana les repercusions del son en la productivitat i l’activitat econòmica.

Al llarg del text, publicat, a 5centims.cat, l’autor ens apropa, amb dades estadístiques, a aspectes com què determina la qualitat del son, els efectes del son sobre l’economia i la productivitat i explica els casos d’algunes organitzacions que han posat en pràctica incentius per dormir.

“De fet, els costos monetaris de la manca de son sobre l’economia s’estimen en l’1,9-2,9 % del PIB als EUA, l’1,4-1,8 % al Regne Unit, l’1,0-1,6 % a Alemanya i el 0,8-1,6 % al Canadà” (Costa-Font)

“Un estudi als EUA estima que un augment d’una hora en el temps de son setmanal genera un augment de l’1,1 % en els guanys a curt termini i un 5 % a llarg termini”. (Costa-Font)

 

Podeu llegir l’article en aquest ENLLAÇ