LABORAL

  • Resolucions de 11 de maig de 2020, de laSecretaria General Tècnica, per les quals es publiquen els Convenis per la bestreta de prestacions per desocupació previament reconegudes pel SEPE. Descarregar

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

  • Recomanacions per al treball autònom sobre les mesures per evitar el contagi de la COVID-19. Descarregar
  • Modificació de l’orde relativa a la utilizació de mascaretes en els diferents mitjans de transport i requisits per garantir una mobilitat segura. Descarregar

TURISME

  • Informació d’interès de turisme relativa al maig 2020. Descarregar