La Fundación CEOE i el Gremi de Fabricants de Sabadell, han signat un acord de col·laboració en el marc del projecte Emplea Lab, a Barcelona.

 

Projecte de millora de l’ocupabilitat “Emplea Lab”

“Emplea Lab” és un projecte pilot del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i migracions, que compta amb la participació de la Fundació CEOE i de Càritas per a la seva posada en pràctica.

L’objecte del projecte és millorar l’ocupabilitat de les persones vulnerables i la seva inclusió laboral i social. Es pretén estudiar l’impacte de l’aplicació de metodologies i itineraris d’orientació laboral i formació per millorar l’ocupació dels participants.

Un dels objectius d’aquest projecte és realitzar una prospecció del mercat laboral a cada província participant, detectar les vacants de les empreses i així possibilitar la integració laboral de les persones vulnerables que participen al projecte, que han realitzat un procés d’orientació i formació.

Emplea Lab està finançant pels fons Next Generation i s’està desenvolupant en 11 províncies, entre les quals es troba Barcelona.

A Catalunya, el projecte compta amb la col·laboracio de Foment per a la tasca de prospecció empresarial i establir acords de col·laboració amb les empreses, entre d’altres línies d’actuació.

 


El Gremi de Fabricants de Sabadell té per objectiu la defensa dels interessos de la indústria de la zona i en particular de la indústria tèxtil, i el desenvolupament econòmic i social de la seva àrea d’actuació. El Gremi col·labora amb altres institucions i agents socials per al creixement, la creació de riquesa i la millora de la qualitat de vida econòmica, cultural i social.