LABORAL

  • Aclaració de la Tesoreria General de la Seguretat Social respecte a l’aplicació de les exencions de quotes a la Seguretat Social en els ERTO de força major, conforme al previst en el Reial Decret-llei 18/2020, de 12 de maig i Guia del SEPE sobre modificacions dels ERTO. Descarregar

INTERNACIONAL

  • La Comissió Europea publica el paquet de primavera del Semestre Europeu 2020: Recomanacions per una resposta coordinada davant la pandèmia de COVID-19. Descarregar
  • Proposta franco-alemanya per la recuperació de l’economia europea mitjançant un fons per valor de 500.000 milions d’euros. Descarregar

INNOVACIÓ

  • La Comissió Europea impulsa accions d’investigació i innovació urgents amb 122 milions d’euros adicionals. Descarregar