El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat un Decret Llei que, entre d’altres, estableix la suspensió dels terminis de presentació i pagament dels tributs propis de la Generalitat i dels cedits.

 

Suspensió del pagament dels impostos propis i cedits a la Generalitat de Catalunya