Política de Privacitat Xarxes Socials

1.  INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Gremi de Fabricants de Sabadell, d’ara endavant, el RESPONSABLE, informa l’USUARI que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook, Twitter i LinkedIn, que és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari que es dugui a terme en aquestes xarxes socials i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Per què tractem les teves dades personals?

Finalitat del tractament: mantenir una relació entre l’USUARI i el RESPONSABLE que pot incloure les següents operacions:

 • Tramitar sol·licituds i consultes plantejades al responsable
 • Informar sobre activitats i esdeveniments organitzats pel responsable
 • Informar sobre productes o serveis oferts pel responsable
 • Interactuar a través dels perfils oficials.

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

Base jurídica del tractament: Article 6.1.a GDPR, l’interessat ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques. L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la xarxa social del RESPONSABLE, tot mostrant interès en la informació que s’hi publiqui, per tant, a l’hora de sol·licitar seguir els nostres perfils oficials, ens facilita el consentiment per al tractament de les dades personals publicades en el seu perfil.

L’USUARI pot accedir en qualsevol moment a les polítiques de privacitat de la mateixa xarxa social, i configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

El RESPONSABLE té accés i tracta la informació pública de l’USUARI, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades només s’utilitzen dins de la mateixa xarxa social únicament s’incorporaran a un fitxer del RESPONSABLE quan sigui necessari per tramitar la sol·licitud de l’USUARI.

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre l’USUARI no revoqui el consentiment prestat tal com s’indica en aquesta política de privacitat.

A qui facilitem les teves dades personals?

Comunicació de les dades: La informació facilitada per l’usuari a través de les xarxes socials del RESPONSABLE, incloses les seves dades personals, pot ser publicada, sempre en funció dels serveis que l’USUARI faci servir, de manera que podrà quedar a disposició pública d’altres tercers usuaris de les xarxes socials. Des del perfil de cada xarxa social, l’USUARI pot configurar la informació que vulgui fer pública en cada cas, veure els permisos que s’han concedit, eliminar-los o desactivar-los, com ara qualsevol aplicació d’un tercer que ja no es vulgui utilitzar.

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers fora de la xarxa social excepte, si fos imprescindible per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?

Drets que té l’usuari: Només es podran exercir en relació a la informació que es trobi sota el control del RESPONSABLE.

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Gremi de Fabricants de Sabadell.
C / Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell (Barcelona).
E-mail: gremifab@gremifab.org.

2.  ÚS DEL PERFIL

El RESPONSABLE farà les següents accions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de l’USUARI de tota aquella informació ja publicada a la xarxa social del RESPONSABLE.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’USUARI.

L’USUARI sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

3.  PUBLICACIONS

L’USUARI, un cop sigui seguidor o s’hagi unit a la xarxa social del RESPONSABLE, podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia admès per la xarxa. L’USUARI, en tots els casos, ha de ser el titular del contingut publicat, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats.

Queda expressament prohibida qualsevol publicació a la xarxa social, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.

En aquests casos, el RESPONSABLE es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, sense comunicació prèvia, i pot sol·licitar el bloqueig permanent de l’USUARI.

El RESPONSABLE no es farà responsable dels continguts que ha publicat lliurement un USUARI.

L’USUARI ha de tenir present que les seves publicacions seran visualitzades pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se a la xarxa social no s’emmagatzemaran en cap fitxer per part del RESPONSABLE, però sí que romandran a la xarxa social.

4.  DADES DE MENORS D’EDAT O PERSONES AMB CAPACITATS ESPECIALS

Es prohibeix als menors de 18 anys accedir i registrar-se a les xarxes socials del RESPONSABLE. Per la seva banda, si l’USUARI té capacitats especials, serà necessària la intervenció del titular de la seva pàtria potestat o tutela, o del seu representant legal mitjançant un document vàlid que acrediti la representació.

El RESPONSABLE queda expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús de les xarxes socials per part de menors o persones amb capacitats especials. Les xarxes socials del RESPONSABLE no recullen conscientment cap informació personal de menors d’edat, per això, si l’USUARI és menor d’edat, no ha de registrar-se, ni utilitzar les xarxes socials del RESPONSABLE ni tampoc proporcionar cap informació personal.