Mesures_Autonoms_Empreses_31032020.pdf

  • mesures per a persones autònomes
  • mesures per a empreses
  • mesures tributàries de suport a autònoms i empreses
  • avals i finançament a autònoms i empreses
  • afectacions a les persones assalariades i en situació d’atur