Quina és el grau d’implicació de les empreses espanyoles en la consecució dels objectius de l’Agenda 2030 i  els Objectius de Desenvolupament Sostenible?

El Pacte Mundial de les Nacions Unides Espanya ha publicat aquest 2022 l’informe: Contribución de las empresas españolas a la Agenda 2030: resultados de la consulta empresarial sobre desarrollo sostenible.

L’informe recull el resultat de la consulta realitzada a 2.500 empreses espanyoles en relació al seu nivell d’implantació dels aspectes relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), així com mostrar quina és el progrés que s’ha realitzat i els reptes i oportunitats.

L’estudi mostra una millora de les empreses en matèria de sostenibilitat i un augment en el coneixement del marc dels ODS. Alguns dels reptes on cal indicir, segons la consulta, te relació amb la reducció d’emissions de CO2, la materialització de mesures efectives en sostenibilitat, la representativitat de les dones en càrrecs d’alta direcció, l’evaluació de l’impacte de l’activitat empresarial en els Drets Humans, entre d’altres.

Accés a l’INFORME