En aquest enllaç del Departament de Treball de la Generalitat podeu consultar la informació per a dur a terme aquests  procediments administratius.

 

PROCEDIMENT D’ACOMIADAMENT COL.LECTIU, DE SUSPENSIÓ DE CONTRACTES I DE REDUCCIÓ DE JORNADA