Com diversificar les fonts de finançament més enllà de la banca tradicional?

El fet de que les PIMES utilitzin alternatives de finançament no bancaries és una peça clau per millorar la seva situació financera i aconseguint major competitivitat. Perquè les PIMES siguin més potents, financerament parlant, és necessari que puguin desvincular-se de la dependència bancària i el
creixement de les alternatives de finançament com el crowdlending els ofereix una oportunitat per això.

Gràcies a internet i a la desintermediació bancaria de les plataformes de finançament participatiu, avui en dia ja és una realitat el que un préstec, per exemple de 200.000 euros per inversió o per liquidesa, sigui finançat amb desenes d’inversors, de forma automàtica i quasi instantània a través de Plataformes de Finançament Participatiu (PFP).

Per molts empresaris i inversors, aquest model on-line és l’evolució natural del sector dels préstecs a empreses, i les empreses que ho proven solen quedar sorpreses de poder finançar les seves necessitats financeres sense ni tan sols sortir del seu despatx, sense ni tan sols anar a Notari gràcies a la utilització de la signatura electrònica, i a uns costos que són més o menys competitius amb les baixos preus oferts per la banca tradicional actualment subvencionada pel Banc Central Europeu.

Des del punt de vista dels inversors, ja ningú dubte de l’existència d’un nou “asset class” en el que inversors de tot el món estan diversificant les seves carteres. Inversors particulars, professionals i fins i tot institucionals estan canalitzant fons cap a PIMES a través de la inversió en carteres de préstecs originats i gestionats per aquestes Plataformes de Finançament Participatiu.

Volums creixents
Els volums originats a Europa només durant el primer semestre del 2016 van superar els 2.400 milions, dels quals 2.000 a Anglaterra i 400 a Europa continental, regió aquesta que està creixent al 100% anual. A Espanya, el primer préstec a una empresa a través d’una PFP el va fer Arboribus a una empresa de Sant Quirze del Vallès fa tan sols 3 anys. Com un bon exemple del creixement exponencial del sector, des d’aleshores, Arboribus ja ha concedit prop de 10 milions en préstecs a més de 200 empreses de tot l’Estat, i compta amb més de 3.000 inversors registrats.

El sector s’està poc a poc consolidant a Espanya, i ho podem veure tan pel sorgiment de cada vegada més plataformes com per la regulació específica aprobada pel Parlament Espanyol l’any passat (Llei 5/2015) que instaura la superfició de les PFPs per part de la CNMV, donant molta més seguretat i confiança tan a l’inversor com a l’empresa.

Els experts i actors principals del sector no dubten que les Plataformes de Finançament Participatiu s’acabaran fent amb el 30% / 40% del mercat avui dominat per la banca tradicional, que a Espanya represent uns 300.000 milions. Des de Pimec celebrem el sorgiment i creixement d’aquestes alternatives que contribueixen directament a que les PIMES guanyin competitivitat i força negociadora, a imatge del teixin productiu anglosaxó on les empreses han tingut tradicionalment moltes més alternatives en les que diversificar les seves fonts de finançament.

Josep Nebot Muns
Arboribus
www.arboribus.com

arboribus-logo