Política de Privacitat

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web https://gremifab.org (d’ara endavant el lloc web), seran tractades en els següents termes:

1.   Responsable del tractament

Les dades personals recollides a través d’aquest lloc web seran tractades per Gremi de Fabricants de Sabadell, amb domicili per a l’exercici de drets a C / Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell (Barcelona). E-mail: gremifab@gremifab.org.

2.   Finalitats del tractament

En aquest apartat es descriuen els diferents tractaments de dades personals que Gremi de Fabricants de Sabadell duu a terme mitjançant la seva pàgina web. Aquests tractaments seran definits segons la seva finalitat:

Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de contacte situat en la web

Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per a poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, consulta o qualsevol petició que realitzi a través d’aquest formulari.

 • Base de legitimació del tractament: L’interès legítim del responsable reforçat amb el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Destinataris: Les dades obtingudes amb aquesta finalitat, no seran cedides a tercers excepte per obligació legal.
 • Durada del tractament: Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per a donar compliment a la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una durada màxima de 3 anys.

Atendre la petició realitzada per l’usuari a través del formulari de sol·licitud de serveis de cerca de candidats situat en la web

Recollim i tractem la informació facilitada per a poder gestionar l’activació d’aquest servei.

 • Base de legitimació del tractament: El consentiment exprés de l’usuari que donarà lloc a l’aplicació de mesures precontractuals.
 • Destinataris: Les dades obtingudes per aquest mitjà no seran cedides a tercers excepte per obligació legal.
 • Durada del tractament: Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per a donar compliment a la seva petició i mentre puguin derivar-se responsabilitats legals d’aquest tractament.

Atendre i gestionar la sol·licitud realitzada per l’usuari a través del formulari de Borsa de Treball situat en la web

Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per a poder tramitar la seva inscripció en la Borsa de Treball gestionada per la nostra institució, amb l’objectiu de fer-los arribar ofertes d’ocupació vinculades a la seva formació i experiència.

 • Base de legitimació del tractament: El consentiment de l’interessat manifestat en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat, prèviament a l’enviament del currículum. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Destinataris: Aquest tractament implica la cessió de la informació facilitada a les empreses interessades en el CV del candidat.
 • Durada del tractament: Aquestes dades es conservaran durant el termini màxim d’un any, transcorregut el qual, es procedirà al bloqueig de les dades durant el temps establert legalment, garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció.

Enviar butlletins, Newsletters i informació comercial dels nostres serveis

Podem enviar informació als nostres socis i a persones o entitats que així ens ho sol·licitin, relativa als diferents serveis oferts pel nostre gremi. També podem enviar informació sobre esdeveniments i novetats que afectin la nostra associació i que també puguin ser del seu interès.

 • Base de legitimació del tractament: Sota el consentiment exprés de l’usuari, que té dret a revocar en qualsevol moment, recollim i tractem les seves dades personals per a poder enviar-li aquesta informació. Quan es tracti de socis, la base de legitimació d’aquest tractament serà l’interès legítim del responsable, fonamentat en l’apartat 2 de l’article 21 de la LSSI i la prestació dels nostres serveis.
 • Destinataris: Les dades obtingudes amb aquesta finalitat, no seran cedides a tercers excepte per obligació legal.
 • Durada del tractament: Quan el tractament es fonamenta en el consentiment, aquestes dades seran tractades mentre l’usuari no el revoqui. Quan es fonamenti en l’interès legítim, una vegada finalitzada la prestació dels nostres serveis a l’interessat, aquest tractament tindrà una durada màxima de 3 anys.

Gestió derivada de l’ús de xarxes socials

En seguir el nostre perfil en les diferents xarxes socials que utilitzem, l’usuari ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals, conforme a la política de privacitat de la corresponent xarxa social. La nostra associació no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin en les xarxes socials que gestiona. No obstant això, les persones, les dades de les quals es trobin publicades o incloses en comentaris, podran sol·licitar-nos la seva cancel·lació.

 • Base de legitimació del tractament: L’usuari consent expressament l’accés i tractament de les dades contingudes en el seu perfil, i que les notícies publicades sobre els serveis oferts per la nostra entitat, apareguin al seu mur. La petició de l’usuari per a connectar amb nosaltres, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats.
 • Destinataris: Els comentaris i continguts publicats en les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cura quan decideixin compartir la seva informació personal.
 • Durada del tractament: Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva oposició o retiri el seu consentiment, podent-lo fer en qualsevol moment.

Pot ampliar la informació sobre aquest tractament, en l’espai habilitat expressament per a informar sobre aquesta qüestió https://gremifab.org/ca/privacitat-xarxes-socials/.

Atendre la petició realitzada per l’usuari a través del formulari “com associar-se al gremi”

Recollim i tractem la informació facilitada per a poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, la qual cosa ens permetrà poder remetre-li el nostre formulari d’adhesió, i informar-lo dels nostres serveis.

 • Base de legitimació del tractament: El consentiment exprés de l’usuari que donarà lloc a l’aplicació de mesures precontractuals.
 • Destinataris: Les dades obtingudes per aquest mitjà no seran cedides a tercers excepte per obligació legal.
 • Durada del tractament: Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per a donar compliment a la seva petició i mentre puguin derivar-se responsabilitats legals d’aquest tractament.

Atendre i gestionar la seva sol·licitud de registre en les diferents activitats i esdeveniments organitzats per la nostra entitat.

En la pàgina d’informació de l’esdeveniment, poden gestionar-se aquestes sol·licituds a través dels formularis habilitats per a aquesta finalitat.

 • Base de legitimació del tractament: El consentiment exprés de l’usuari que donarà lloc a l’aplicació de mesures precontractuals.
 • Destinataris: Les dades obtingudes per aquest mitjà podrien ser compartides amb altres entitats o empreses que col·laborin en la realització de l’esdeveniment concret al qual s’inscriu.
 • Durada del tractament: Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per a donar compliment a la seva petició i mentre puguin derivar-se responsabilitats legals d’aquest tractament.

Rebre informació estadística dels usuaris del lloc web

Amb la finalitat d’obtenir informació de l’ús del lloc web, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’utilització. A aquest efecte, utilitzem la informació estadística elaborada pels nostres Proveïdors de Serveis d’Internet. Podrà veure tota la informació relativa a aquest tractament en la nostra Política de Galetes.

3.   Drets

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, mitjançant escrit adreçat a C / Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell (Barcelona). E-mail: gremifab@gremifab.org. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

4.   Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 18 anys. Queda prohibit l’accés i l’ús del lloc web a menors de 18 anys d’edat.

El RESPONSABLE recorda a les persones majors d’edat que tinguin a càrrec seu a menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte o servei. També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.