L’ Observatori Tèxtil i Moda  (OTYM) va organitzar el segon Taller del Laboratori d’idees TT@OTYM 2024 per avaluar els impactes de la legislació nacional i europea sobre l’ecodisseny tèxtil.

En el transcurs de la sessió es van avaluar reptes, amenaces i oportunitats de les noves legislacions en matèria d’ecodisseny per a les cadenes de valor circulars del tèxtil i la moda espanyoles.

Les conclusions d‟aquest taller han estat recollides en un decàleg que pretén informar, conscienciar i sensibilitzar empreses, consumidors i administracions sobre l‟impacte d‟aquestes normatives, els nivells de preparació i les iniciatives en curs per afrontar-les.

En aquest ENLLAÇ al web de Texfor,  podeu accedir al Decàleg per sensibilitzar empreses, consumidors i administracions i a la informació completa de la jornada.