Mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19