El 26 de gener s’ha realitzat la Jornada de simbiosi industrial i economia circular, en els projectes TEXBIO I VALRESTEX, liderats per TEXFOR i el GREMI DE FABRICANTS DE SABADELL, respectivament.

L’objecte de la sessió ha estat la presentació de l’execució dels projectes, que es van iniciar l’any 2019, i les seves conclusions.

Compten amb el recolzament de l’Agència de Residus de Catalunya en el marc de les convocatòries d’ajuda per a l’execució de projectes de foment de l’economia circular, i amb la col·laboració tècnica del Centre Tecnològic Eurecat.

Als  projectes han participat 19 empreses de diversos sectors de la cadena tèxtil i diversa tipologia de materials i residus: producció de fibra, filatura, filatura de carda, tintura de floca, tint i acabat, disseny de teixits, teixit no teixit, teixiduria (punt, cinta estreta i trenat, teixit tècnic, fibra de vidre), confecció i disseny i operacions.

VALREXTEX, es centra en la valorització de residus tèxtils i arribar al residu zero a partir de la simbiosi industrial, per al sector tèxtil del Vallès.

TEXBIO, es centra en l’estudi de sinèrgies innovadores en simbiosi industrial a Catalunya pel sector tèxtil.

La simbiosi industrial busca millorar l’eficiència de l’ús dels recursos i, per tant, reduir costos i augmentar els beneficis, aprofitant les sinergies entre empreses mitjançant l’intercanvi de materials, energia i aigua. El que per a una empresa és un residu, per a una altra pot ser un recurs important. A més de tenir lloc una important reducció de l’impacte ambiental.

Es tracta de dos projectes independents però amb perspectives complementàries. Texfor i el Gremi de Fabricants han treballat de forma coordinada, aprofitant les seves sinèrgies per optimitzar l’experiència i abastar la cadena tèxtil.

Durant la jornada, el centre tecnològic Eurecat, ha explicat les accions  de desenvolupament dels projectes, que han consistit en la visita a les plantes de les empreses on s’han analitzat les estratègies de sostenibilitat i economia circular que ja s’estan realitzant, s’han detectat oportunitats de valorització de residus a través de la simbiosi industrial amb altres empreses i propostes de solució.

També s’han realitzat proves experimentals dels casos seleccionats i l’impacte de les solucions proposades, tant en termes de viabilitat ambiental com tècnic-econòmica. Aquestes proves s’han centrat en: determinació de possibles combinacions de fil reciclat mantenint la qualitat del fil, producció de teixits a partir de residus de PET, producció de composites, reciclatge químic de diferents tipus de teixits.

Gairebé el 50% del casos estudiats en el projecte mostren potencial en la implementació d’estratègies de simbiosi industrial tan dins del propi sector tèxtil com en altres sectors.

Pel que fa a l’impacte ambiental es dedueixen reduccions importants en les diverses categories d’impacte ambiental amb la valorització dels residus tèxtils. En relació a la viabilitat econòmica es podrien reduir els costos d’obtenció de matèries primeres reciclades respecte a les matèries verges.

A la sessió també han intervingut algunes de les empreses participants als projectes, com és el cas de Nylstar, Vilarrasa, Fytisa i Hilaturas Jesús Rubio, que han explicat la seva experiència en l’execució del projecte, així com les accions en termes de sostenibilitat, economia circular i valorització de residus que ja implementen.

De la mateixa manera,  s’ha posat en valor la importància del treball conjunt entre empreses, administració, organitzacions empresarials i centres tecnològics, que afavoreix i impulsa  la simbiosi industrial.

Amb el suport de

Imagen1

 

 

Valrestex_Texbio