INFORME DE RESULTATS DE L’ENQUESTA DE CONFIANÇA I CLIMA EMPRESARIAL. 4rt trimestre 2023

Sabadell, i àmbit de la llera del Ripoll i Riera de Caldes
Valoració del 4rt trimestre de 2023

L’elaboració dels Informes de Conjuntura de CRiRC són una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Sabadell, el Banc de Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic, el Gremi de Fabricants de Sabadell i amb la col·laboració del CIESC.

INFORME DE RESULTATS DE L’ENQUESTA DE CONFIANÇA I CLIMA EMPRESARIAL. 4rt trimestre 2023