Relacionem a continuació diferents documents rebuts de Foment del Treball Nacional amb referència a:
  • Política Económica de Urgencia:Nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros en el Real Decreto-Ley (1),de 31 de marzo de 2020″. Descarregar
  • Reial Decret-Llei 11/2020: mesures dirigides a pal·liar els efectes econòmics produïts pel COVID-19 en l’àmbit de la internacionalització de les empreses. Descarregar
  • Mesures adoptades per la Comissió Europea en relació al sector agroalimentari durant la crisi sanitària del COVID-19. Descarregar
  • COVID-19: 9 coses que les empreses catalanes amb relacions comercials amb la Xina han de saber. Descarregar
  • COVID-19: 9 coses que les empreses catalanes amb relacions comercials a Itàlia han de saber. Descarregar
  • Línia d’ajuts per microempreses i professionals del sector turístic afectats per COVID-19. Descarregar
  • Últimes novetats normatives, informes i jornades previstes del camp de la innovació. Descarregar