Bolsa de Trabajo – Acceso Candidatos

Com funciona

  1. Ompliu el formulari amb les dades sol·licitades.
  2. Un cop rebuda la vostra sol·licitud, incorporarem lavostra inscripció al servei.
  3. Quan rebem l’oferta d’alguna empresa que s’adeqüi al vostre professional, ens posarem en contacte amb vosaltres per comunicar-vos-ho i enviar el vostre CV a l’empresa.
  4. A partir d’aquest moment és la pròpia empresa qui decideix amb quins candidats contactar.
  5. Si voleu donar-se de baixa del nostre servei de borsa de treball ens ho podeu comunicar:
    c.e.: borsatreball@gremifab.org.
    Correu postal.: Gremi de Fabricants de Sabadell. Borsa de Treball. c/ Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell

Puestos de trabajo que podría ocupar

1.

2.

3.

Datos Personales

Datos Académicos

Otros cursos

1.

2.

3.

4.

5.

Idiomas

1.

2.

3.

4.

5.

Experiencia profesional

Empresa Sector Periodo Cargo Ocupado

C.V. y fotografía

Adjunte su C.V. (en formato DOC o PDF, máximo 2mb.)

 Autorizo a la FUNDACIÓ PER LA INDÚSTRIA para la cesión de los datos proporcionados a las entidades adscritas al servicio y en las empresas solicitantes de candidatos a través del servicio de Bolsa de Trabajo de Gremi y de TEXFOR

 He llegit i accepto el Aviso Legal

Protecció de dades del Servei de Borsa de Treball

D’acord amb allò disposat en la vigent Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre, Gremi de Fabricants de Sabadell informa que les dades de registre que proporcionin els  candidats al Servei de Borsa de Treball formaran part d’un Fitxer del qual és responsable la FUNDACIÓ PER LA INDÚSTRIA. Sabadell 1559.

L’única finalitat del Fitxer és mantenir les dades sobre el currículum vitae  del candidat per a les activitats  pròpies de la borsa de treball i poder  contactar amb el candidat  en cas de necessitat de cobrir una vacant que s’ajustés al seu perfil. Les dades es mantindran al fitxer durant tres anys i posteriorment es destruiran.

Gremi de Fabricants de Sabadell  posa en  coneixement el dret que assisteix al candidat d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al fitxer on consten les seves dades, tal i com ho contempla la Llei Orgànica 15/1999 mitjançant el que disposa el R.D. 1720/2007 de 20 de desembre. En cas de voler exercir qualsevol dels drets esmentats, es poden adreçar a la FUNDACIÓ PER LA INDÚSTRIA. Sabadell 1559, C. Sant Quirze 30 de SABADELL.

Als efectes de donar compliment a la finalitat del fitxer, les dades proporcionades seran cedides a la Confederación de la Indústria Tèxtil – TEXFOR- per formar part del seu fitxer del servei de Borsa de Treball, i a les empreses sol·licitants de candidats a través del Servei de Borsa de Treball del Gremi de Fabricants de Sabadell i de TEXFOR.

El candidat autoritzarà mitjançant formulari a la FUNDACIÓ PER LA INDÚSTRIA. Sabadell 1559  per a la cessió de les dades proporcionades a les entitats adscrites al servei i a les empreses sol·licitants de candidats a través del servei de Borsa de Treball del Gremi i de TEXFOR.

Usamos cookies propias no intrusivas y de terceros para darle acceso a todas las funcionalidades. Haga click aquí para saber qué cookies utilizamos.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close