El Blog de El Gremi

En el BLOG del Gremi de Fabricants puede acceder a artículos, informes, opiniones, etc., de diversos temas de actualidad.

Otros blogs  que también le pueden interesar:

  • Fent Lideratge – Bloc de Núria Aymerich, experta en desenvolupament del lideratge directiu i organitzacional.
  • XF/Innovación 6.0– Bloc de Xavier Ferràs, professor del departament de Direcció d’operacions, innovació i Data Sciences d’ESADE
  • Informes destacats – Foment del Treball
  • Arxius Think-Tank – Institut d’Estudis Estratègics de Foment del Treball
  • Nada es Gratis – Blog independiente y gestionado por la asociación Nada es Gratis. Blog de economía,(…) para promover el anàlisis y el comentario de prestigiosos investigadores econòmicos (…), persigue acercar la investigación econòmica al público en general.
  • Apunts sobre la història industrial de Sabadell – Blog de Jeroni Benavides. Una aproximación a nuestra historia empresarial ilustrada con documentos originales de sus protagonistas pertenecientes a la colección particular del autor.
Entrevista a David Allo, experto de Sostenibilidad de Texfor, en Clikcoala

Entrevista a David Allo, experto de Sostenibilidad de Texfor, en Clikcoala

“Faltan herramientas e indicadoras de mercado que facilitan al comprador final la toma de decisión y la conciencia” David Allo, experto en Sostenibilidad de la Confederación Textil – TEXFOR-.

David Allo es entrevistado en la publicación Clikcoala sobre sostenibilidad y economía circular en el sector textil, así como sobre los hábitos de compra de los consumidores.

Acceso a la entrevista AQUÍ

PYMES industriales y su adaptación a la Industria 4.0, por Josep Roca

PYMES industriales y su adaptación a la Industria 4.0, por Josep Roca

Artículo de opinión de Josep Roca, presidente de la Fundació per la Indústria y publicado en viaempresa.cat: “PYME’s industriales y su adaptación a la Industria 4.0”

“La adaptación de las PYME’s industriales catalanas a la I4.0 es un reto de país. Está en juego el futuro de la competitividad de nuestra economía porque, tal y como nos indican los datos de los que disponemos, a los empresarios/as y directivos/as de las PYME’s les cuesta, mucho, dar el paso”.

Acceso al artículo AQUÍ

El “compliance”

El “compliance”

El compliance es oficialmente el tema jurídico estrella de los últimos años. Conocer qué es el compliance, qué nos aporta y qué consecuencias jurídicas puede comportarnos no adaptar nuestra actividad a sus exigencias, es absolutamente imprescindible.

Esta formación nos acerca a la necesidad de implantar una cultura de compliance que consiga que las organizaciones asuman el control de los riesgos que generan. Pero, además, el compliance puede servirnos para optimizar recursos, minimizar el fraude interno, minimización de fraude interno, mejorar la reputación de la empresa e incrementar su valor inmaterial

¿Cómo van a evolucionar las ciberamenazas durante el 2017?

¿Cómo van a evolucionar las ciberamenazas durante el 2017?

De cara al 2017 cal preveure un augment dels atacs de tipus ransomware, programaris que restringeixen l’accés total o parcialment a sistemes informàtics i demanen un rescat a canvi de treure aquesta restricció, que aniran expandint el seu àmbit d’actuació cap a la Internet de les Coses (IoT, de l’anglès Internet of Things). La dificultat en la detecció i resposta davant d’aquests tipus d’incidents són un dels motius pels quals han crescut de manera exponencial durant el 2016.

Els atacs de denegació de servei (DDoS, de l’anglès Distributed Denial of Service) que, durant el 2016, s’han recolzat en milers de dispositius del IoT es tornaran cada cop més perillosos i persistents fent que únicament les companyies proveïdores de serveis d’Internet siguin capaces de filtrar i aturar aquest tràfic maliciós que com ja s’ha vist durant el 2016 pot arribar a deixar sense servei durant hores empreses tant importants com ara Twitter, Spotify, PayPal, Airbnb o Pinterest entre d’altres.

El boom del Mindfulness en la empresa

El boom del Mindfulness en la empresa

El mindfulness –también llamado atención o conciencia plena– son un conjunto de técnicas de entrenamiento mental,