El curs passat , el Gremi de Fabricants, donava inici al programa Càpsules reflexives pel desenvolupament directiu.

Es tracta d’unes trobades, que més enllà del seu contingut formatiu,  creen un espai de reflexió en comú sobre el fet Directiu i al voltant de temes pràctics de la direcció d’empreses i organitzacions.

Per què Càpsules?

Per facilitar fer una breu parada de les tasques diàries i propiciar aquest  entorn de coneixement i observació, el programa s’ha estructurat en sessions de 3 hores de durada (incloent-hi el lunch) i de periodicitat quinzenal.

Es tracta de píndoles sobre temes d’interès que abasten diverses facetes de l’organització , com poden ser: el lideratge, gestió del talent i innovació des de la intraemprenedoria, riscos penals, anàlisi del canvi, protocols familiars, ciberisk, refinançament del deute, equips comercials, branding emocional, ètica i transparència empresarial, mediació,etc.

Qui intervé?

La qualitat del coneixement transmès a les Càpsules Reflexives està avalada per la participació d’experts professionals en els seus respectius àmbits, i molts dels quals, a més,  formen part de l’staff d’universitats (Universidad Internacional de León, UAB, UPC, ESDI) i escoles de negocis (IESE, EADA).

També intervenen organitzacions com: Buffet Roca i Junyent , Entrena Advocats, Secot, E&T Consulting, Ferrer & Ojeda, , Arboribus…

Tots els assistents tenen l’oportunitat de participar en un fòrum de debat sobre el tema tractat i compartir experiències i consideracions, alhora que se interactua directament amb el consultor que ofereix respostes, solucions o noves perspectives d’actuació.

Un model d’èxit

La valoració dels participants en el programa certifica que el model de Càpsules Reflexives s’adequa a les necessitats dels directius d’empreses i organitzacions tant pel que fa al contingut del temari com al model de treball de les sessions.

Aquestes trobades puntuals i breus estan propiciant que moltes persones interessades puguin disposar d’un espai per a discórrer i reflexionar sobre les seves vivències quotidianes a l’empresa i a trobar respostes ,noves perspectives i solucions a la resolució d’obstacles  que en moltes ocasions dificulten l’objectiu de créixer i ser competitius en un entorn on el temps és un valor capital.

El jove talent disposa, a través del fòrum de debat, d’un lloc de transmissió del coneixement dels directius amb experiència, compartint i participant activament  en la consecució d’una formació que prové del saber de la vivència . Alhora que el vell talent rep de les noves generacions  la seva actual manera d’entendre el fet directiu.

La transformació social és accelerada, però per a les persones, pels joves i experts directius les dificultats són les mateixes i cal aturar-se uns moments per a la reflexió.