Destacats

INTERVENCIÓ DE LA SRA. ROSVI MOIX, PRESIDENTA DEL GREMI DE FABRICANTS DE SABADELL A L’ACTE DE PRESENTACIÓ: El polígon Sud-Oest: transformar la ciutat per crear ocupació

El Gremi de Fabricants obre un espai de reflexió, fent una proposta que serveixi com una primera idea per a la transformació de la ciutat.

“Bon dia i benvinguts a aquest acte organitzat pel Gremi de Fabricants.

Vull començar fent un agraïment a la Sra. Mar Molina, Regidora de Desenvolupament Urbà: Urbanisme, Obres d’Equipaments i Llicències urbanístiques i regidora de Transició Energètica, així com a la Sra. Montse González, tinenta d’Alcaldessa i regidora de l’Àmbit de Desenvolupament econòmic i Impuls administratiu de l’Ajuntament de Sabadell.

També un agraïment als caps de llista dels diferents grups que avui ens acompanyen: Sra. Marta Morell, Sr. Gabriel Fernández, Sr. Lluís Matas i Sr. Adrián Hernández.

I a tots vostès que estan connectats per via telemàtica a aquesta sessió.

Avui els presentarem una proposta de transformació del polígon Sud-Oest de la nostra ciutat. I ho fem essent fidels a la història de la nostra institució. Al llarg de gairebé 500 anys el nostre compromís ha estat aportar iniciatives que millorin la ciutat per millorar la vida de les persones. Des del Gremi hem creat i hem participat en tot tipus d’iniciatives en aquest sentit. Hem promogut la creació de vivendes socials, mútues d’assegurances, entitats empresarials i entitats culturals i, com molts de vostès saben, fins i tot vàrem promoure la creació d’un banc que ha estat emblemàtic a la ciutat.

El nostre ADN sempre ha estat vinculat a contribuir a crear les condicions per afavorir la creació d’ ocupació i millorar la vida de les persones. I així seguim essent i així volem seguir-ho fent.

La nostra voluntat no és dir a l’Ajuntament, ni als veïns, ni a les entitats com ha de ser la nostra ciutat. Volem aportar propostes per fer que Sabadell sigui una ciutat cada dia millor.

Estem lluny de la queixa destructiva. Mai ha estat la nostra manera de ser ni de fer.

Avui els presentarem una proposta que volem que serveixi d’impuls per obrir la reflexió de com pot ser aquest polígon situat a l’entrada Sud de Sabadell.

Ho hem fet també amb l’Àrea del riu Ripoll i hem estat, en tot moment, aportant propostes i recollint treballs fets per molts ciutadans i experts més enllà de la nostra pròpia entitat. Tot aquest recull el tenim en una web que és habitualment consultada per molts de vostès i d’altres ciutadans que hi estan interessats.

Sabem que el polígon sud-oest és un espai geogràficament estratègic per la ciutat per convertir-lo en un indret renovat i creador d’espais per la creació d’ocupació. Proposarem que integri espais per la indústria, espais per serveis i vivenda i proposarem que incorpori vegetació sempre respectant i tenint cura  del medi ambient.

Per fer aquesta proposta hem comptat amb els serveis i l’expertesa de professionals. Amb ells vàrem voler comptar des del principi i amb ells hem debatut la proposta en la nostra seu i amb la nostra Junta Directiva.

Vull, doncs, agrair la professionalitat amb la que ha treballat el despatx liderat pel Sr. Eduard Fenoy i comptant amb la valuosa col·laboració del Sr. Manel Larrosa, amb qui comptem en tot moment per la seva expertesa.”

Sabadell, 7 juliol 2021

Llegir més

El polígon Sud-Oest: “transformar la ciutat per crear ocupació”

El dia 7 de juliol, el Gremi de Fabricants de Sabadell va presentar la seva proposta per a la transformació del polígon Sud-Oest de la ciutat.

El Gremi, així, obre un espai de reflexió, fent una proposta que serveixi com una primera idea per a la transformació de la ciutat.

 

Presentació de la proposta del Gremi de Fabricants de Sabadell, amb la col·laboració dels arquitectes Eduard Fenoy i Manel Larrosa (PDF).

 

 

Llegir més

Miquel Ribé, nou president de la Fundació per la Indústria. Sabadell 1559

El dia 18 de juny, la Fundació per la Indústria va renovar els càrrecs del seu patronat amb el nomenament de Miquel Ribé i Muntañola com a president de l’entitat, en substitució de Josep Roca i Vallribera. Procedent d’una família d’empresaris tèxtils, actualment Miquel Ribé desenvolupa la seva activitat empresarial en el sector immobiliari. El nou president de la Fundació per la Indústria pertany a la quarta generació de l’empresa tèxtil Hilaturas Ribe S.A, fundada l’any 1911. Firma estretament relacionada al Gremi de Fabricants de Sabadell del que va ser vicepresident entre 2002 i 2007; i amb anterioritat president de l’Institut Sallarès i Pla (joves empresaris del Gremi) del 1995 a 1998. Miquel Ribé és un gran defensor de la indústria com a creadora d’ocupació. En aquest sentit, durant el seu mandat, treballarà per acompanyar a les pimes industrials a enfrontar els reptes de la industrialització, com la digitalització i indústria 4.0, la transferència de coneixement, potenciar la relació entre empresa i formació, o potenciar les relacions institucionals entre d’altres. Tot això amb l’objectiu d’enfortir el teixit industrial català, especialment les pimes, per afavorir el creixement econòmic i social de Catalunya i potenciar la creació d’ocupació. D’altra banda, Gil Armengol i Gasull, ha estat nomenat vicepresident econòmic del patronat en substitució de Guillem Soler i Duffour.

Llegir més