Declaració en matèria de mobilitat i treball a distancia i teletreball en el context del coronavirus SARS-CoV-2