La renovació de la Presidència i la Junta Directiva del Gremi de Fabricants ha tingut una
àmplia cobertura, tant en els mitjans de Sabadell com en les xarxes socials. Des del
Gremi de Fabricants s’ha fet un seguiment, a través de les xarxes, per difondre la
l’Assemblea general de socis celebrada el passat 13 de setembre i s’ha recollit mostres
de felicitació per part de diferents persones, entitats i institucions de la ciutat i del
territori.

CLIPPING PREMSA GREMI RENOVACIÓ PRESIDÈNCIA