Política Econòmica d’Urgència:Ampliació per part del Govern de la Generalitat dels ajuts directes a la solvència empresarial a tots els sectors d’activitat.