• La Comissió Europea publica directrius per permetre una cooperació limitada entre empreses i per optimitzar el subministrament i la disponibilitat de medicaments. Descarregar
  • Resposta mundial de la Unió Europea per lluitar contra el coronavirus. Descarregar
  • La Comissió Europea convida als Estats membres a prorrogar la restricció de viatges no essencials a la UE fins al 15 de maig. Descarregar
  • Respuesta de la Direcció General de Trabajo a las consultas formuladas por la CEOE sobre la interpretación y el alcance de los reales-decretos leyes 9/2020, de 27 de marzo y 10/2020 de 29 de marzo, así como la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo”. Descarregar
  • “Real Decreto-ley 13-2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario”. Descarregar
  • “La Comisión Europea adopta recomendaciones para apoyar estrategias de salida de la crisis mediante datos y aplicaciones móviles”. Descarregar
  • Preguntes freqüents i respostes sobre els Doctorats Industrials durant la pandèmia del COVID19. Descarregar
  • Actualizació del procediment d’actuació pels serveis de prevenció de riscos laborals davant l’exposició al nou coronaviruis (SARS-COV-2). Descarregar