• La Comissió Europea aprova les ajudes públiques propostes per Croàcia, Grècia, Dinamarca, Hongria i Portugal per fer front a l’impacte econòmic del coronavirus. Descarregar
  • La Comissió Europea llança ESCALAR, un nou enfocament d’inversió, amb l’objectiu de mobilitzar fins a 1.200 milions d’euros per ajudar a les empreses d’alt potencial a créixer i expandir-se a Europa. Descarregar
  • Nota informativa sobre la aplicación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, en lo que respecta a la disposición adicional decimotercera. Descarregar
  • Actualizació de la relació de documents publicats per l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, relatius a la prevenció de riscos laborals davant l’exposició al coronavirus (SARS-COV-2). Descarregar