Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, de la modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19. veure document