Guia básica del Servei Públic d’Ocupació per al tràmit de sol·licitud col·lectiva de prestacions per a treballadors afectats per procediments de suspensió o reducció de jornada a conseqüència de la COVID-19

Full informatiu

Guia bàsica