• Instrucció 12/2020, de 6 de juny, sobre la modalitat d’actes de conciliació amb acord formalitzats per via telemàtica i sobre l’aixecament de la suspensió dels actes de conciliació presencials. Descarregar
  • Modificació de la Directiva 2000/54/CE respecte a la inclusió del SARS-CoV-2 en la llista d’agents biològics que són patògens humans coneguts. Descarregar