LABORAL

  • Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. Descarregar

INTERNACIONAL

  • Enfocament comú per les aplicacions de rastreig mòbil segures i eficients a tota la UE. Descarregar
  • Pilars del pla de recuperació per la UE. Descarregar