• La Comissió Europea aprova les ajudes públiques proposades per Grècia, Finlàndia, República Txeca i Hongria per fer front a l’impacte econòmic del coronavirus. Descarregar
  • Reial Decret-Llei 17/2020(1), de 5 de maig, del Govern d’Espanya. DescarregarPrevisions economia espanyola Comissió Europea i AIRef. Descarregar