Borsa de Treball – Accés Empreses

Les empreses que sol·licitin candidats de la Borsa de Treball, hauran d’omplir aquest formulari. Gremi de Fabricants de Sabadell es posarà en contacte amb els possibles candidats de la Borsa de Treball que reuneixin els requisits demandats per l’empresa i enviarà els currículums actualitzats de les persones que hagin accedit a facilitar les seves dades de contacte, una vegada l’empresa sol·licitant hagi satisfet l’import de 75 € (empreses agremiades) o l’import de 150€ (empreses no agremiades) pel servei bàsic de cerca de candidats.

Dades de l'empresa

Dades de la vacant

Habilitats i competències de la persona que es valoraran

Idiomes (indicar nivell)

1.

2.

3.

4.

5.

Més informació

Nº de referència de la/es persones que formen part de la borsa de treball que podrien interessar

(Veure la darrera circular als socis del Gremi i anotar les referències de les persones amb qui agradaria contactar)

L’empresa signant es responsabilitza d’utilitzar les dades dels candidats que se li facilitin, per a l’activitat pròpia de la selecció de personal i les tractarà amb absoluta confidencialitat, no podent facilitar les dades del candidat a terceres persones o empreses, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, de protecció de dades de caràcter personal.

 Consento el tractament de les meves dades. GREMI DE FABRICANTS DE SABADELL tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud d'activació d'aquest servei. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. Consulti la informació completa d'aquest tractament de dades en la nostra Política de Privacitat

Informació sobre de les activitats i serveis

Vol rebre informació sobre de les activitats i serveis oferts pel GREMI DE FABRICANTS DE SABADELL?