Borsa de Treball – Accés Candidats

Com funciona

  1. Ompliu el formulari amb les dades sol·licitades.
  2. Un cop rebuda la vostra sol·licitud, incorporarem lavostra inscripció al servei.
  3. Quan rebem l’oferta d’alguna empresa que s’adeqüi al vostre professional, ens posarem en contacte amb vosaltres per comunicar-vos-ho i enviar el vostre CV a l’empresa.
  4. A partir d’aquest moment és la pròpia empresa qui decideix amb quins candidats contactar.
  5. Si voleu donar-se de baixa del nostre servei de borsa de treball ens ho podeu comunicar:
    c.e.: borsatreball@gremifab.org.
    Correu postal.: Gremi de Fabricants de Sabadell. Borsa de Treball. c/ Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell

Llocs de treball que podria ocupar

1.

2.

3.

Dades Personals

Dades Acadèmiques

Altres cursos

1.

2.

3.

4.

5.

Idiomes

1.

2.

3.

4.

5.

Experiència professional

Empresa Sector Període Càrrec Ocupat

C.V. i fotografia

Adjunteu el vostre C.V. (en format DOC o PDF, màxim 2mb.)

 Autoritzo, a efectes de donar compliment a la finalitat del fitxer, que les dades proporcionades siguin cedides a la Confederació de la Indústria Tèxtil –TEXFOR- per formar part del seu arxiu del servei de borsa de treball, i a les empreses o entitats que estiguin cercant, a través del servei de borsa de treball de la Fundació per la Indústria. Sabadell 1559 i de Texfor, un treballador que es pugui adequar al meu perfil, per tal que es posin en contacte amb mi per cobrir una vacant.

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de Gremi de Fabricants de Sabadell amb CIF G62441423 i domicili social situat a ST QUIRZE 30 08201, SABADELL (BARCELONA), amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li comunicacions comercials que puguin ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, Gremi de Fabricants de Sabadell informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment.

Gremi de Fabricants de Sabadell informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Gremi de Fabricants de Sabadell es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic gremifab@gremifab.org.

Així mateix i d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

L'informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic: gremifab@gremifab.org.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Protecció de dades del Servei de Borsa de Treball

D’acord amb la legislació vigent, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens proporcioneu formaran part d’un Fitxer automatitzat del que és responsable FUNDACIÓ PER LA INDÚSTRIA-SABADELL 1559.

La única finalitat del Fitxer és mantenir les dades sobre el seu currículum vitae per les activitats pròpies de la borsa de treball i poder-nos posar en contacte amb vostè en cas de necessitat de cobrir una vacant que s’ajustés al seu perfil. Les dades es mantindran al fitxer durant cinc anys i posteriorment es destruirán, o si en sol·licita la supressió

Als efectes de donar compliment a la finalitat del fitxer, les dades proporcionades seran cedides a la Confederació de la Indústria Tèxtil –TEXFOR- per formar part del seu arxiu del servei de borsa de treball, i a les empreses o entitats que estiguin cercant, a través del servei de borsa de treball de la Fundació per la Indústria. Sabadell 1559 i de Texfor, un treballador que es pugui adequar al meu perfil, per tal que es posin en contacte amb mi per cobrir una vacant.

Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació en relació a les vostres dades, adreceu una comunicación a FUNDACIÓ PER LA INDÚSTRIA-SABADELL 1559, a través del mail borsatreball@gremifab.org o en la nostra seu a c/ Sant Quirze, 30 (08201 Sabadell), així com reclamar davant l’Autoritat de Control : www.agpd.es