Reial Decret-llei pel qual es regula un  permís retribuït recuperable per als treballadors de les empreses no essencials, que no s’hagin desplaçar als seus llocs de treball entre els dies 30 de març i 9 d’abril (Consell de Ministres 29 de març)

Reial Decret Llei_ Permís retribuit recuperable_29032020