informació de l’Observatori de Treball i Model Productiu, sobre els procediments de regulació d’ocupació, i específicament la situació a data 7 d’abril de 2020.