En aquest document es pot consultar la Línia d’Avals gestionada per l’ICO a través de les entitats financeres que condeceixin finançament a empreses i autònoms per paliar els efectes econòmics de la Covid-19

Informacion-LINEA AVALES RDL 82020 de 17 de marzo.pdf