La pràctica totalitat dels sectors econòmics de la indústria i serveis de Catalunya demanen al Govern espanyol la suspensió de les declaracions i liquidacions tributàries. La campanya d’adhesions continua oberta. Més informació en aquest enllaç.

Sectors econòmics demanen suspensió liquidacions