Aquest extracte és un resum d’un ampli document elaborat per la CEOE en el que s’exposa el conjunt de mesures econòmiques i fiscals que s’apliquen als paisos de la UE i de la EFTA.

Mesures-fiscals-dels-països-de-la-UE-i-EFTA-arran-de-la-crisi-del-COVID-19