En quest document podeu consultar les principals mesures que ha posat en marxa la Unió Europea així com la resposta dels seus estats membres per fer front a la Covid-19.

UE y estados miembros_planes ante COVID_19