Reproducció íntegre del text  Més Marcet. L’alcalde i la repressió de postguerra del professor Josep Maria Benaul Berenguer.

Accediu al Text

*Agraïm l’amabilitat del professor Benaul en facilitar-nos la reproducció d’aquest text