Resolució de la DGFPIERE referida al alumnat dels ensenyaments professionalitzadors que no puguin realitzar el total d’hores d’estada a l’empresa per causa preventiva del COVID-19 durant el curs escolar 2019-2020.