Relacionem a continuación diferents documents rebuts de Foment del Treball Nacional referents a:

  • Mesures extraordinàries en relació amb els règims comercials preferencials de la UE. Descarregar
  • Relació de document de PRL front a l’exposició al coronavirus SARS-COV-2. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Descarregar