ocupacio

 

A través de les polítiques actives d’ocupació, del SOC es posa en marxa el programa FEM OCUPACIÓ PER JOVES, per tal de facilitar als joves la seva incorporació al mercat de treball (DOGC – Ordre TSF/212/2016 de 29 de juliol)

Aquest programa subvenciona la contractació durant 6 mesos de joves entre 18 i 29 anys, en situació d’atur, que disposin de la ESO, Batxillerat o un cicle formatiu de Grau Mig.

 

El tipus de contracte que es pot fer és el de vinculació formativa (mínim de 90 hores de formació).

Es poden fer pròrrogues del contracte, continuant amb la formació online i a distància i l’empresa pot seguir tenint bonificacions.

A la finalització dels 6 mesos, l’empresa pot donar-li continuïtat si el participant s’adapta al lloc de treball.

L’empresa pot complementar el salari segons convingui.

Per aquesta raó ens interessaria saber quins perfils us interessen i en quin departament els necessiteu, per així poder cercar les persones més adients per incorporar en el programa i que puguin ocupar un lloc de treball a la vostra empresa

Per tenir més informació, preguem us poseu en contacte amb:
Sra. Esther Camacho
esther@gremifab.org
Tel: 93 7450510

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa Fem Ocupació per a Joves, regulat per l’Ordre EMO/278/2013, de 28 d’octubre”.

peu