A través de les polítiques actives d’ocupació, del SOC es posa en marxa el programa FEM OCUPACIÓ 30 PLUS per persones aturades d’entre 30 i 45 anys, per tal de facilitar-los la seva reincorporació al mercat de treball ((DOGC – Ordre TSF/284/2016 de 24 d’octubre)
Aquest programa subvenciona la contractació durant 6 mesos d’aquelles perrsones en aquesta franja d’edat, en situació d’atur, amb baix nivell formatiu.
El tipus de contractació és amb vinculació formativa (mínim de 90 hores de formació)
A la finalització dels 6 mesos, l’empresa pot donar-li continuïtat si el participant s’adapta al lloc de treball.
L’empresa pot complementar el salari segons convingui.
Per tenir més informació, preguem us poseu en contacte amb:

Sra. Esther Camacho
esther@gremifab.org
Tel: 93 7450510

 

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa Fem Ocupació 30 PLUS, regulat per l’Ordre TSF/284/2016 de 24 d’octubre

peu