El centre tecnològic Eurecat facilita la realització dels assajos de mascaretes. Aquest projecte permetrà als fabricants validar la classificació dels seus productes.

Ensayos validacion material mascarillas_COVID_19